Бадминтон Зала Европа

ЦЕНИ И ТРЕНИРОВКИ

ТРЕНИРОВКИ В БАДМИНТОН ЗАЛА ЕВРОПА от 1 февруари 2022 г.

ЦЕНИ:

Единично посещение за възрастни и деца – 15 лв. на човек за час.

Индивидуална тренировка с треньор на Виктори бадминтон клуб или Ракетлон клуб Дружба – 45 лв.

Тренировка за двама с треньор – 60 лв. общо /по 30 лв. на човек/.

Групова тренировка /с повече от двама участници/ – по 25 лв. на човек.

Залата работи и с MULTISPORT и MULTISPORTKIDS!

ТРЕНЬОРИ:

Диана Димова-Макарска 

Треньор на Виктори Бадминтон – тел. 0876096886,

email: dianamakarska84@gmail.com

Иван Русев 

Треньор на Ракетлон клуб Дружба – тел. 0896430445

Стилиян Макарски 

Треньор на Виктори Бадминтон клуб – тел. 0877004471

ТРЕНИРОВКИ ЗА ДЕЦА

График на тренировките за деца с треньор
Диана Димова-Макарска – Виктори бадминтон клуб

 

ПОНЕДЕЛНИК:

9:00 – 10:00; 17:00 – 18:00  – смесена група

18:00 – 19:00 – подготвителна група 5-8 години.

ВТОРНИК:

9:00 – 10:00; 17:00 – 18:00  – смесена група

18:00 – 19:00 – подготвителна група 9 -12 години.

СРЯДА:

9:00 – 10:00; 17:00 – 18:00  – смесена група

18:00 – 19:00 – подготвителна група 5-8 години.

ЧЕТВЪРТЪК:

9:00 – 10:00; 17:00 – 18:00  – смесена група

18:00 – 19:00 – подготвителна група 9 -12 години.

ПЕТЪК :

9:00 – 10:00; 17:00 – 18:00  – смесена група

По време на официални празници тренировки не се провеждат!

График на тренировките за деца с треньор
 
Стилиян Макарски – Виктори бадминтон клуб

 

ПОНЕДЕЛНИК:

8:30 – 10:00; 15:00 – 16:30  – група за напреднали

ВТОРНИК:

8:30 – 10:00; 15:00 – 16:30  – група за напреднали

СРЯДА:

8:30 – 10:00; 15:00 – 16:30  – група за напреднали

ЧЕТВЪРТЪК:

8:30 – 10:00; 15:00 – 16:30  – група за напреднали

ПЕТЪК :

8:30 – 10:00; 15:00 – 16:30  – група за напреднали


ЦЕНИ за групови тренировки с треньорите на Виктори и Дружба:

Карта – 90 лв. за 12 посещения

Карта – 80 лв. за 8 посещения

Карта за второ дете от домакинството – 50 лв.

Единично посещение за деца – 13 лв.

Залата работи и с Multisport Kids!

 

Бадминтон зала Европа осигурява безплатно, ракети и перца за всички деца!