Бадминтон Зала Европа

Ранглиста

на Бадминтон зала Европа

ПРАВИЛНИК

Всички турнири за ранглиста по бадминтон на зала „Европа“ се провеждат в бадминтон зала „Европа“ гр. София,бул.“Искърско шосе“,№ 7

Търговски център „Европа“, сграда 1.

Ранглистата се води за период от една календарна година.

Турнирите са открити и в тях могат да участват всички, отговарящи на условията на ранглистата.

Ранглистата по бадминтон се състои от четири нива:

 • Първо /много силно/
 • Второ /силно/
 • Трето/средно/
 • Четвърто/слабо/

І. Право на участие по нива и дисциплини:

     Целта на разпределение по нива на участниците е да играят равностойни  състезатели. Участниците трябва да преценят своите способности. Разчитаме на Честна Игра.

1. Първо ниво:

 • Мъже единично /МЕ/ – Елитни състезатели.
 • Жени единично /ЖЕ/ – Елитни състезатели.
 • Мъже двойки /МД/ – Елитни състезатели.
 • Жени двойки /ЖД/ – Елитни състезатели.
 • Смесени двойки /СмД/ – Елитни състезатели.

Могат да играят всички, подготвени за това ниво.

2. Второ ниво:

 • Мъже единично /МЕ/ – Състезатели – ветерани, любители – напреднали.
 • Жени единично /ЖЕ/ – Състезатели – ветерани, любители – напреднали.
 • Мъже двойки /МД/ – Състезатели – ветерани, любители – напреднали, двойки съставени от състезател и любител.
 • Жени двойки /ЖД/ – Състезатели – ветерани, любители – напреднали, двойки съставени от състезател и любител.
 • Смесени двойки /СмД/ – Състезатели – ветерани, любители – напреднали, двойки съставени от състезател и любител.

 

3. Трето ниво:

 • Мъже единично /МЕ/ – Любители – ветерани;  любители, занимаващи се с бадминтон над три години; подготвителни групи деца – напреднали.
 • Жени единично /ЖЕ/ – Любители – ветерани;  любители, занимаващи се с бадминтон над три години; подготвителни групи деца – напреднали.
 • Мъже двойки /МД/ – Любители – ветерани;  любители, занимаващи се с бадминтон над три години; подготвителни групи деца – напреднали.
 • Жени двойки /ЖД/ – Любители – ветерани;  любители, занимаващи се с бадминтон над три години; подготвителни групи деца – напреднали.
 • Смесени двойки /СмД/ – Любители – ветерани;  любители, занимаващи се с бадминтон над три години; подготвителни групи деца – напреднали.

 

4. Четвърто ниво:

 • Мъже единично /МЕ/ – любители, занимаващи се с бадминтон до три години, подготвителни групи деца – начинаещи.
 • Жени единично /ЖЕ/ – любители, занимаващи се с бадминтон до три години, подготвителни групи деца – начинаещи.
 • Мъже двойки /МД/ – любители, занимаващи се с бадминтон до три години, подготвителни групи деца – начинаещи.
 • Жени двойки /ЖД/ – любители, занимаващи се с бадминтон до три години,подготвителни групи деца – начинаещи.
 • Смесени двойки /СмД/ – любители, занимаващи се с бадминтон до три години,подготвителни групи деца – начинаещи.
 •  

Един състезател има право да играе в три дисциплини/единично, двойки и смесени двойки/.

Дадена дисциплина се провежда при подадени минимум четири заявени участника.

Организаторите си запазват правото при недостатъчен брой заявени участници да обединяват дисциплини и нива. Също така да коригират заявени участници, не отговарящи на подаденото ниво.

ІІ. Система на провеждане:

Турнирите се провеждат в три дни /петък, събота и неделя/

        Петък – играе се дисциплината СмД.

        Събота – играят се дисциплините МД, ЖД.

        Неделя – играят се дисциплините МЕ, ЖЕ.

Схемите ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на бадминтон зала Европа и www.tournamentsoftware.com

Играе се на групи/всеки срещу всеки/ и след групите на елиминиране.

ІІІ. Класиране:

1. За ранглиста:

След изиграването на всеки турнир се начисляват точки за ранглиста.

Води се обща ранглиста по дисциплини, като с различни цветове се отбелязват точките в отделните турнири по нива. За първо ниво с червен, за второ ниво със син, за трето ниво със зелен цвят, четвърто ниво с лилав цвят.

През състезателната година на един състезател се начисляват точи за нивото, в което е участвал в отделните турнири, но накрая на годината се класира в нивото в което е играл повече турнири. При равен брой турнири от различни нива се класира в нивото с по-малък номер.

2. За всеки турнир.

След изиграването на всеки турнир се обявява пълно класиране по нива и дисциплини.

ІV. Награди:

1. За ранглиста:

Заелите призови места в крайното класиране на ранглистата получават награди както следва:

Първо място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

Второ място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

Трето място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

2. За всеки турнир:

Заелите призови места в крайното класиране на всеки турнир получават

медали  както следва:

Първо място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

Второ място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

Трето място МЕ, ЖЕ, МД, ЖД, СмД

V. Финансови условия:

Участниците заплащат входна такса за всеки турнир 30.00 лв.

Организаторите осигуряват за всеки турнир пера тип пластмасови, награди.

VІ. Заявки за участие:

На тел.: 0899635940

Участниците попълват еднократно Декларация за доброволно участие.

VІІ. Точкова система.

 

Първо ниво


Второ ниво


Трето ниво


Четвърто ниво
1 място5 5004 0002 5001 700
2 място4 6803 4002 1301 420
3 / 4 място3 8502 8001 7501 170
5/ 8 място3 0302 2001 370920
9 / 16 място21101 520920600
17 / 32 място1 294920550350
33/64 място510360210130

Отговорник за ранглиста на зала Европа, Живко Димитров тел. 0876665653. За контакти тел.: 0899635940