Бадминтон Зала Европа

НАЦИОНАЛНА ВЕРИГА ПО БАДМИНТОН - ПРАВИЛНИК

П Р А В И Л Н И К

НА

НАЦИОНАЛНА  ВЕРИГА ПО БАДМИНТОН – 2019 г.

І. ЦЕЛИ:

1. Да се рекламира и популяризира спорта  БАДМИНТОН  в цялата му съвкупност:

– Състезатели

– Дисциплини

– Клубове

2. Дава възможност на практикуващите бадминтон да се състезават по ниво на подготовка.

ІІ. СЪЩНОСТ

1. Нива:

ПЪРВО НИВО /много силно/

ВТОРО НИВО /силно/

ТРЕТО НИВО /средно /

ЧЕТВЪРТО НИВО /слабо/

Организаторите си запазват  правото да коригират  подадена заявка по ниво.

2. Дисциплини:

 МЕ, ЖЕ, МДв, ЖДв, СмДв

3. Ранглиста:

Води се по дисциплини.Легенда:

Червено – първо ниво

Зелено – второ ниво

Лилаво – трето ниво

Жълто – четвърто ниво

През състезателната година на един състезател се начисляват точки за нивото, в което е участвал  в отделните турнири, но накрая на годината се класира в нивото с по-малък номер, дори да е играл там само един турнир.

Пояснение 1:

1.1. При подаване на 1 заявка за дадено ниво се дават 50% от точките полагащи се за това ниво.

1.2. При подаване на 2 заявки за дадено ниво се играе срещата и се дават 100% от точките.

/По преценка  на НВ може да се прибавят да играят в  друго ниво, като се спазват изискванията на 1.1

Пояснение 2 :

Първо ниво – много силно  – състезатели с висока степен на квалификация и умения

Второ ниво – силно – състезатели с добра квалификация и умения.

Трето ниво – средно – състезатели с основни умения и квалификация.

Четвърто ниво – слабо – състезатели с начални умения.

Разчита се на коректна преценка.

Организаторите могат да разпределят участниците според показани резултати.

4. Право на участие – Всички състезатели по бадминтон, играещи във възрастите под 13 години  и нагоре, според правилника на БФБ.

За 2019г. право на участие имат родените през или преди 2008г. Като за родените през 2008, 2007, 2006,2005г. ще се изисква и родителят да подпише декларация – отговорност.

5. Система на провеждане:

           Единично – в групи

           Двойки –  в групи

Забележка:  системата на провеждане може да се сменя в зависимост от броя на участниците и условията при които се провеждат турнирите.

6. Задължения на участниците – да представят на организаторите медицинско свидетелство и подпишат декларация за участие в състезание по бадминтон.

Препоръчително е да си направят  спортна застраховка.

Заявките за участие се приемат само и единственно на емейла на веригата. Използва се формата за заявки.

Заявки подадени след крайния срок – няма да се приемат.

След първата подадена заявка  ще се публикува в турнамента,  за да може всеки, който търси да се разбира сам с евентуалния си партньор и да подадат обща заявка.

Състезатели,  които не са си намерили до крайния срок партньори, но са подали заявка за търсещи, ще бъдат комбинирани с други търсещи. Организаторите не носят отговорност, ако единият от сформираната двойка се откаже да играе.

Половин час преди започването на всеки турнир ще се провежда техническа конференция, на която могат да присъстват всички заинтерисовани .

На нея ще се направят последни корекции на схеми, програма, смяна на партньори, замествания и др..  Турнирът се публикува обновен и до края на състезанието не се правят повече изменения в групите.

ІІІ ПЕРА

І НИВО – играят с пера тип пачи, които се осигуряват от самите участници – всеки състезател осигурява минимум по три пера за всяка среща.

ІІ , ІІІ и ІV  НИВО  могат да играят с пера тип пачи, но осигурени от състезателя желаещ да играе с такива. В противен случай играят с пера тип пластмасови осигурени от организаторите.

За всеки турнир ще има осигурени награди / медали / за победителите.

След приключване на всички турнири  за годината ще  се дават предметни  награди на първите места на отделните нива.

ІV ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Всеки турнир има входна такса – 25 лв.,когато се играе една или две дисциплини. Когато състезателят участва в трета дисциплина доплаща – 5 лв.

Таксата се внася преди първата среща на всеки състезател.

Участниците си поемат разходите за пътни, квартирни, дневни, пера и вх. такси.

Календар 

на Национална верига по бадминтон
за 201
9 година.

 

08–10 март   Гълъбово

05-07 април   Габрово

17 – 19 май   София

26–28 юли  Хасково

16–18 август  Бургас

октомври в   Русе

ноември в Стара Загора

     Във Фейсбук има страница /тук/ на веригата , където се помества календара, ранглистите, снимки и др. интересни събития от веригата.

Национална верига по бадминтон е обединение на клубовете

СК“Бадминтон“ гр. Ст. Загора,  БК Гълъбово,  СК Бадминтон Габрово, БК Хасково,  Виктори БК гр. София,  СК Бадминтон Русе, които провеждат Национални турнири по единни правила и водят обща ранглиста.

За всеки турнир ще има наредба.

Всички заявки за турнирите и запитвания да се изпращат на имейл:

bgveriga2013@gmail.com 

Искаме коректност. Ние и Вие.

Нека заедно я постигнем.

Това ще е добре за Вас  и за Нас.

С уважение:  Клубовете  по бадминтон споделящи идеята  НВ по Бадминтон